CHÍNH SÁCH CHUYỂN ĐỔI, HOÀN HUỶ

Nếu người dùng có bất kỳ câu hỏi về huỷ giao dịch, đổi trả và hoàn tiền của mình, người dùng có thể liên lạc với bộ phận hỗ trợ của Công ty TNHH Digital Power Media (DPM) theo một trong các phương thức sau: