CHÍCH CHÒE STEAM

Hummingbird ESL

Ngữ âm

Toán Tư duy

Giới Thiệu Chương Trình

Trẻ làm quen tiếng Anh HUMMINGBIRD

 • Là chương trình được thiết kế chuyên biệt cho nhà trường để trẻ có thể khám phá và nâng cao các kĩ năng ngôn ngữ.
 • Chương trình gồm các bài học tương tác số hóa trên ứng dụng di động Chích Chòe app theo các chủ đề tương thích với chương trình được giảng dạy ở trường mầm non và theo tiêu chuẩn ngôn ngữ hệ Cambridge.
 • Chương trình gồm: 3 Cấp độ, 8 Chủ đề mỗi cấp độ và 192 bài học tương tác
 • Chương trình được Bộ GDĐT phê duyệt theo quyết định số 4351/ QĐ-BGDĐT Ngày 18/12/2023

Hummingbird ESL

 • Là chương trình được thiết kế chuyên biệt cho cha mẹ và trẻ có thể cùng nhau khám phá và nâng cao các kĩ năng ngôn ngữ.
 • Chương trình gồm các bài học tương tác số hóa trên ứng dụng di động Chích Chòe app theo các chủ đề tương thích với chương trình được giảng dạy ở trường mầm non và theo tiêu chuẩn ngôn ngữ hệ Cambridge.
 • Chương trình gồm 312 bài học số hóa trải đều 3 độ tuổi mầm non để trẻ và cha mẹ có thể cùng trải nghiệm.
 • Chương trình tự học này cho phép trẻ và cha mẹ có thể tùy chọn tốc độ học tập cũng như thời gian hoàn thành chương trình.

HUMMINGBIRD PHONICS - NGỮ ÂM

 • Là chương trình được thiết kế chuyên biệt cho cha mẹ và trẻ có thể cùng nhau khám phá và nâng cao các kĩ năng phát âm của ngôn ngữ tiếng Anh.
 • Chương trình gồm các bài học tương tác số hóa trên ứng dụng di động Chích Chòe app được xây dựng theo hệ thống phát âm APA chuẩn quốc tế, giúp trẻ chuẩn hóa âm điệu khi sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh
 • Chương trình gồm 312 bài học số hóa trải đều 3 độ tuổi mầm non để trẻ và cha mẹ có thể cùng trải nghiệm.
 • Chương trình tự học này cho phép trẻ và cha mẹ có thể tùy chọn tốc độ học tập cũng như thời gian hoàn thành chương trình.

HUMMINGBIRD MATHS - TOÁN HỌC

 • Là chương trình được thiết kế chuyên biệt cho cha mẹ và trẻ có thể cùng nhau khám phá và thực hành các kĩ năng tư duy toán học bằng ngôn ngữ tiếng Anh.
 • Chương trình gồm các bài học tương tác số hóa trên ứng dụng di động Chích Chòe app được xây dựng theo phương pháp CPA của Mỹ
 • Chương trình gồm 312 bài học số hóa trải đều 3 độ tuổi mầm non để trẻ và cha mẹ có thể cùng trải nghiệm.
 • Chương trình tự học này cho phép trẻ và cha mẹ có thể tùy chọn tốc độ học tập cũng như thời gian hoàn thành chương trình.

CHÍCH CHÒE MẦM NON

 • Là bộ tài liệu hướng dẫn giáo viên triển khai các chủ đề, chủ điểm nhằm phát triển nhận thức, thẩm mỹ, kĩ năng và tình cảm xã hội của trẻ mầm non ở trường mầm non.
 • Là bộ tài liệu đầu tiên cho mầm non có ứng dụng công nghệ giáo dục, cung cấp các bài giảng số hóa cho giáo viên ở trường và trải nghiệm học tập hi-tech cho trẻ và cha mẹ ở nhà.