Giới thiệu

Liên hệ

Giới Thiệu Chương Trình

Chích chòe Steam

Chích Chòe STEAM là chương trình xoay quanh các vấn đề và kỹ năng toàn cầu, giúp trẻ không chỉ phát triển niềm yêu thích các môn học và cách tư duy mới, mà còn nâng cao chỉ số IQ cũng như các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho Thế hệ Alpha để thành công trong học tập, cuộc sống và công việc, trở thành một công dân toàn cầu có kỹ năng và tư duy phát triển.

Chích chòe giáo dục các giá trị sống
(Living Values - Well-Being)

Chích Chòe Các Giá Trị Sống là chương trình đầu tiền về cảm xúc xã hội, sự khỏe mạnh về cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, liên kết chặt chẽ với kết quả học tập theo khung chương trình của UNESCO, được thiết kế đặc biệt cho bối cảnh văn hóa Việt Nam và các giá trị có ý nghĩa nhất.

Sắp Giới Thiệu

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐANG ĐƯỢC PHÁT TRIỂN

Chích chòe giáo dục sức khoẻ
(Health Coaching)

Đang Phát Triển

Chích chòe âm nhạc dân tộc (Folk Music)

Đang Phát Triển