CHÍCH CHÒE STEAM

Hummingbird ESL

Ngữ âm

Toán Tư duy

Chương trình Tiếng Anh mang đến cho trẻ cơ hội học tiếng Anh theo cách tương tác và thú vị bằng phương pháp hiện đại. Với những ngữ cảnh quen thuộc hàng ngày, chương trình giúp trẻ tiếp cận và học mà chơi với tiếng Anh đồng thời tiếp thu vốn từ mới, luyện đặt câu để có thể giao tiếp. Chương trình xoắn ốc cho phép trẻ tiếp thu kiến ​​thức mới và hiểu sâu hơn qua các cấp độ.