CHÍCH CHÒE STEAM

Hummingbird ESL

Ngữ âm

Toán Tư duy

Chương trình Maths được thiết kế để hỗ trợ trẻ tiến bộ liên tục và thành thạo các kỹ năng toán học chính, cũng như thu hút trẻ và tạo niềm yêu thích học toán bằng các hoạt động vui nhộn, hấp dẫn và định hướng dữ liệu. Chương trình bao gồm các lĩnh vực quan trọng trong toán học, cần thiết cho tất cả các chương trình toán học ở mọi lứa tuổi. Sử dụng chương trình xoắn ốc kích hoạt, học sinh có cơ hội khám phá và đào sâu, cuối cùng thành thạo các kỹ năng toán học của mình, hỗ trợ các em trở thành người giỏi nhất có thể trong môn toán!